Marszałek Rzeszy, Hoermann Goering posiadał własną kwaterę w puszczy Rominckiej, natomiast w kwaterze Hitlera służyły mu dwa obiekty zlokalizowane przy torach kolejowych w południowo-wschodniej części strefy pierwszej, budynek mieszkalny oraz schron przeciwlotniczy. Pośród budowli ciężkiego typu schron Goeringa zachował się w najlepszym stanie. Można wejść do korytarza prowadzącego przez całą długość obiektu. W boczne wnęce znajduje się pionowy tunel prowadzący na dach. Tu znajdowały się stanowiska dwóch dział przeciwlotniczych, jedno karabinów maszynowych i jedno reflektorów.