Wschodnia część strefy posiadała wielki schron przeciwlotniczy ogólnego użytku, składający się z dwóch części ze szczeliną dylatacyjną pomiędzy nimi. Drabinki na ocalałej ścianie budowli były przeznaczone dla żołnierzy obsługujących działka przeciwlotnicze. Lewa ściana obiektu została przesunięta pod wpływem eksplozji materiałów wybuchowych.