Wysadzenie kwatery

W październiku 1944 roku wojska sowieckie dotarły do granic Prus Wschodnich. feldmarszałem Wilhel, Keitel wydał rozkaz wysadzenia kwatery, aby „Wilczy Szaniec” nie dostał się w ręce Rosjan w stanie nienaruszonym. Rozkaz ten wykonano 24 stycznia 1945 roku. Potężne eksplozje wstrząsnęły gierłoskim lasem. Trzy dni później oddziały Armii Czerwonej bez walki zajęły kwaterę.