Zabezpieczenie i maskowanie

Ze względów bezpieczeństwa kwatera została podzielona na trzy główne strefy. W pierwszej znajdowały się schrony typu ciężkiego Hitlera, Bormanna, Goeringa, centrali łączności, schron dla gości oraz budowle Jodla i Keitla. Zbudowano tu liczne budowle służące funkcjonariuszom ochrony kwatery i przywódcom III Rzeszy. Na terenie pierwszej strefy znajdowały się również dwa kasyna, dwie herbaciarnie i sauna. Szacuje się, że mieszkało tu około 130 osób. W ramach pierwszej strefy bezpieczeństwa wyodrębniono specjalny, silnie strzeżony sektor, dostępny dla wąskiego kręgu osób. Znajdowały się w nim trzy obiekty, barak narad specjalnych, budynek gwardii przybocznej Hitlera i służby bezpieczeństwa oraz schron dla gości.

Poszczególne obiekty oraz ścieżki między nimi kryte były siatką maskującą. Siatkę wykonano z drutu i zielonych pasków tworzywa imitujących liście. Całość była rozpostarta na wysokości kilku metrów i umocowana do pni drzew. Część obiektów pokrywano zaprawą z dodatkiem trawy i farby. O skuteczności maskowania może świadczyć fakt, iż przez dłuższy czas budowa i rozbudowa kwatery pozostawała tajemnicą, mimo, że nad jej obszarem do czasu inwazji na Związek Radziecki przelatywał liniowy samolot Moskwa-Berlin.